sichuansong.com
当前位置:首页>>关于罗马数字1到10怎么读的资料>>

罗马数字1到10怎么读

I - 1 unus II - 2 duo III - 3 tres IV - 4 quattuor V - 5 quinque VI - 6 sex VII - 7 septem VIII - 8 octo IX - 9 novem X - 10 decem XI - 11 undecim XII - 12 duodecim XIII - 13 tresdecim

I,1 II,2 III,3 IV,4 V,5 VI,6 VII,7 VIII,8 IX,9

Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ

1=Ⅰ 2=Ⅱ 3=Ⅲ 4=Ⅳ 5=Ⅴ 6=Ⅵ 7=Ⅶ 8=Ⅷ 9=Ⅸ 10=Ⅹ

罗马数字 阿拉伯数字 读法 数码 读法 I 1 one 1st the first II 2 two 2nd the second III 3 three 3rd the third IV 4 four 4th the fourth V 5 five 5th the fifth VI 6 six 6th the sixth VII 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 小写 大写 打开word文档“插入”菜单下面的“符号”和“特殊符号”都可以找到.

i - 1 <br>ii - 2 <br>iii - 3 <br>iv - 4 <br>v - 5 <br>vi - 6 <br>x - 10 <br>l - 50 <br>c - 100 <br>d - 500 <br>m - 1000 <br><br>罗马数字共有七个,即i(1),v(5),x(10),l(50),c(100),d(

阿拉伯数字:1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 汉字:一 二 三 四 五 六 七 八 九 十 繁体字:壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 拾 罗马数字:I II III IV V VI VII VIII IX X

1-10112II 3III 4IV 5V6VI 7VII 8VIII 9IX 10X11-2011XI 12XII 13XII 14XIV 15XV 16XVI 17XVII18XVIII 19XIX 20XX21-30 21XXI 22XXII 23XXIII24XXIV 25XXV 26XXVI 27XXVII

1一、意、你.2爱、饿.3生、想、深、真、散. 4思、输、是、 很多丰富的内容都可以通过阿拉伯数字的不同排列组合来表达.如:520代表我爱你、

xcxd.net | fnhp.net | zxtw.net | 5689.net | mydy.net | 网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.sichuansong.com
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com